MÉDIA

Po léta se nám daří důsledně umísťovat reklamy naší firmy na obálkách nejčtenějších titulu naší branže. Díky opakujícímu se sdělení, v jehož rámci vznikají charakteristické obrazy, je naše společnost rozeznatelná v Evropě.

Důsledné budování obrazu společnosti v Evropě umožňuje také účast na největších veletrzích. Ocelová dna, redukční přechodky, kompenzátory a další výrobky z oblasti tváření kovů, které vyrábíme, byly prezentovány mj. na veletrhu TUBE 2010 v Dusseldorfu a ISH 2013 ve Frankfurtu.