Svařované díly, Svařované výrobky

Provádění dílů na základě technického výkresu odběratele.
Vysoká opakovatelnost a přesnost děrovaných otvorů
a rovnost povrchů části typu příruba.