Poločočky kompenzátorů

Díly poločoček kompenzátorů.
Zahýbání hran.
Rozsah průměrů – podle přání odběratele.
Lisování nelegovaných a nerezových ocelí v širokém rozsahu průměrů a tlouštěk.
Na obrázcích jsou znázorněny čočky provedené z plechů P265GH s tloušťkou 10 mm.