Ohniště - zvláštní výlisek

Ohniště.
Výlisky dílů typ čočka včetně středových otvorů.
Rozsah průměrů a hloubek – podle přání odběratelů.