Atypické prolisky

Fotografie znázorňují komplikované příklady tváření kovů v rozsahu průměrů 700 mm.
V opodstatněných případech jsou použity materiály typu DC01, DC01EK.